روان شناسی رنگ لباس

روان شناسی رنگ لباس

رنگ و تأثيرات آن در انسان، پديده​اى فيزيکى و انعکاسی مرئی است که در اثر عبور، انتشار يا بازتاب نور توسط اشيا به وجود می آيد. در واقع هر رنگ محصول بازتاب محدوده ای از طيف نور سفيد به چشم ماست. رنگ های طيف نور سفيد پس از تابيدن به شی رنگی جذب شده و تنها طيف رنگ آن شی را به سوی چشم ما به معنى رنگ دانه و رنگ ​دهنده منعکس می کند. همچنين واژه ی رنگ با واژه های مترادف بوده که مربوط به خواص مولکول​هاى رنگ دار است. چشم انسان قادر است بيش از 6 ميليون رنگ را تشخيص دهد. هر رنگ طول موجی دارد که براساس آن، نور در سطوح انرژی مختلف منتشر می شود. اين مسئله باعث می شود تا رنگ با طول موج بلندتر، انرژی جنبشی بيش تری نسبت به رنگ با طول موج کوتاه تر داشته باشد. ماهيت فيزيکی رنگ با خواص بيولوژيکی آن مرتبط است. از نظر تجربی ثابت شده که رنگ های با طول موج بلند، باعث افزايش ضربان قلب، تنفس و فشار خون در جانداران می شود.

برخی روان شناسان معتقدند که رنگها با توليد مواد شيميايی خاص بر خلق و خوی انسان تأثير می گذارند. اين تأثيرات بسته به نوع رنگ موجب برانگيخته شدن احساسات مختلفی در بدن هر فرد شده و واکنش های احساسی خاصی چون سابقه ی تأثير رنگ ها در روح و روان انسان ديوانگی، غم، شادی و غيره را در آن پديد می آورند. که به زندگی بشر اوليه که تحت تأثير دو عامل مهم روز و شب و تاريکی و روشنايی بودند، برمی گردد. اين دو عامل طبيعی که کاملاً خارج از اراده و کنترل بود، به طور متوالی و پی در پی در زندگی او تکرار می شد. در اين روند متوالی، فعاليت بشر با فرارسيدن شب، ناخودآگاه متوقف شده و به خواب می رفت و روز به کار و تلاش می پرداخت. بدين گونه شب برای او همواره تداعی گر بی حرکتی، آرامش و کاهش عمومی سوخت و ساز بدن و روز القاء کننده تلاش و کوشش و افزايش فعاليت جسمانی بود. بنابراين رنگ های مرتبط با شب مثل سياه، آبی تيره و نيلی در ذهن انسان، بی حرکتی و آرامش و رنگ های مرتبط با روز مثل زرد روشن و زرد طلائی و نارنجی انرژی و روشنايی را القا می کنند.

رنگ های موجود در طبيعت به گونه ای عميق و اجتناب ناپذير در روح و جان ما جا گرفته اند. رابطه ی بين انسان و رنگ ها، يک رابطه عمومی، فراگير، مستقل از قوم و نژاد، جنسيت و محيط اجتماعی است. رنگ به صورت ناخودآگاه تأثير فراوانی در هر جنبه ای از زندگی انسان داشته و او را در کنترل خود دارد. رنگ نمودی از وضعيت روانی و جسمانی فرد است. با وجودی که اثر رنگ​ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می​ کند، اّما برخی از تأثيرات رنگ​ ها دارای معنی يگانه​ای در سراسر جهان هستند.

ماکس لوشر روان شناس، معتقد است ساختار يک رنگ ثابت و معنای واقعی آن رنگ برای همه کس يکسان است. از طرفی تحقيقات نشان داده است که عواملی مانند تمايلات شخصی، تجربه، تربيت، فرهنگ، محيط و غيره بر تأثير رنگ ها در انسان، موثر است. بهره گيری از رنگ مناسب، رفتاری موافق را باعث شده و انسان را به هدف و مقصود می رساند؛ در حالی که استفاده نامناسب از آن موجب شکست و نااميدی در انسان خواهد شد. دامنه ی تأثيرات روانی رنگ به حدی است که در برخی از فرهنگ های قديمی، چون مصر باستان، يونان، هندوستان و چين از رنگ برای درمان انواع بيماری های جسمی و روحی استفاده می کردند. اين روش که به آن رنگ درمانی می گويند، امروزه از جمله تکنيک های طب مکمل و جايگزين است.

روان شناسی رنگ لباس

بی​ شک رنگ علاوه بر اين که در خود شخص تأثير می گذارد، می تواند در روابط او با ديگران نيز موثر بوده و واکنش های متفاوتی را در مخاطبان موجب شود. انتخاب رنگ مناسب لباس در ارتباطات ميان فردی اهميت بسياری داشته​ و وسيله ای برای برقراری ارتباطات غير کلامی محسوب می شود. رنگ به عنوان عاملی اثرگذار و نيرومند در تحريک احساسات و حالات روحی افراد، همواره مورد توجه طراحان و مديران شرکت های بزرگ مد بوده است. آن ها با انتخاب رنگ، براساس مطالعات روان شناختی، تلاش دارند تا هر چه بيش تر مشتريان خود را تحت تأثير قرار دهند. طبق نظر بسياری از روانشناسان ”بهترين رنگ برای لباس“ رنگی است که حس خوبی در انسان ايجاد کند. از اين رو ”مد“ تنها به عنوان يک انتخاب مشترک بين افراد جامعه، مطرح بوده و هميشه پيروی از ”مد“ و ”مدگرايی“ جوابگوی نيازهای انسان نيست. از آن جايی که رنگ ها باعث بر انگيختن احساسات متفاوتی در انسان می شود، ضروری است که ما رنگ پوشش خود را نه طبق مد، بلکه بر اساس موقعيتی که در آن قرار گرفته ايم، تعيين کنيم. بنابراين آشنايی با روان شناسی رنگ ها به ما کمک می کند تا با انتخاب رنگ مناسب برای هر زمان و موقعيتی، احساسات درست را بروز دهيم.

در دسته بندی رنگ ها سه گروه قابل تشخيص است:

 • دسته ی اول رنگ های گرم مثل قرمز ،صورتی، نارنجی ، زرد
 • دسته ی دوم رنگ های سرد مثل آبی، بنفش، سبز آبی، سبز
 • دسته ی سوم رنگ های خنثی مثل سياه، سفيد، خاکستری

لباس با رنگ های گرم

 • قرمز رنگی پر انرژی است که موجب افزايش ضربان قلب و گردش خون و مايع مغزی نخاع و اعصاب شده و ميزان انرژی بدن را بالا می برد. اين رنگ به طور نمادين با زندگی، شور، شوق و عشق در ارتباط بوده و اغلب برای مناسبت های عاشقانه مورد استفاده قرار می گيرد. افراد با پوشيدن لباس به رنگ قرمز توسط ديگران جذاب تر ديده می شوند. لباس های قرمز مانند رنگ های زرد و سبز که در دسته رنگ های گرم قرار دارند، موجب جلب توجه بيش تر می شوند. استفاده از لباس با رنگ های گرم سن افراد را کم تر نشان داده و در آن ها نشاط و شادابی بيش تری ايجاد می​کند. البته بسيار مهم است که اين رنگ به اعتدال استفاده شود زيرا کاربرد بيش از حد رنگ قرمز می تواند تحريک کننده باشد و باعث پرخاشگری شود.
 • قهوه ای رنگی گرم است که از ترکيب رنگ های مختلفی به وجود می آيد. قهوه ای حاصل ادغام رنگ قرمز و سبز می باشد و شور زندگی رنگ قرمز در هم شکسته شده و ملايم​تر می گردد. اين رنگ احساسات متفاوتی چون احساس گرما، آسايش و امنيت و حس غم و انزوا را در انسان ايجاد می کند. گاهی قهوه​ ای متمايل به قرمز نشان گر وجود شهوت و هوس رانی است. رنگ قهوه ای، به گونه​ای يک رنگ پذيرنده يا غيرفعال و حسی است. استفاده از لباس به رنگ قهوه ای اعتماد به نفس را در فرد بالا می برد.
 • صورتی رنگی بسيار متناقض است. معنای آن تا حد زيادی بستگی به فرهنگ جامعه ای دارد که در آن عرضه می شود. درپوشاک و محصولات زنانه و دخترانه به رنگ صورتی ارائه می گردد. حال آن که در فرهنگ ژاپن، رنگ صورتی با صفات مردانه در ارتباط است. مانند قرمز، صورتی رنگ عشق است. اما رنگ قرمز نشان دهنده شور و شوق زياد در عشق و رنگ صورتی نوع ملايمی از عشق را براساس صميميت و دقت انديشمندانه نشان می دهد. لباس به رنگ صورتی، حس آرامش، نشاط و نوعی شادی کودکانه به انسان می بخشد.
 • نارنجی ترکيب دو رنگ زرد و قرمز است که ويژگی های هر دو رنگ را دارا می باشد. اين رنگ نشانه ی گرمی، خوشحالی، رضايت و بر طرف کننده غم، اندوه و نااميدی است. نارنجی رنگی بسيار اجتماعی است که باعث افزايش حس رقابت و شجاعت و افزايش ارتباط با ديگران می شود. لباس با رنگ نارنجی به پوشنده ی آن نشاط و سرزندگی داده و به افزايش اعتماد به نفس او کمک می کند.
 • زرد درخشان ترين رنگ طيف نوری، مفاهيمی چون شادی و نشاط و خوش بينی را در برمی گيرد. همچنين اين رنگ نشانه​ی توسعه طلبی بلامانع و تسکين خاطر است. زرد، روند تفکر را تسريع کرده و خلاقيت را در افراد بالا می برد. زرد طلايی، نشان دهنده کنجکاوی است. اين رنگ سبک تر و از غلظت کمتری نسبت به رنگ قرمز برخوردار است؛ اما درخشندگی بيش از حد آن موجب خستگی می​شود. زرد ليمويی به معنای نياز به نظم در زندگی و لباس به رنگ زرد ليمويی توانايی و استمرار پيگيری هدف و ايجاد ايده های جديد را افزايش می دهد.

لباس با رنگ های سرد

سبز رنگ تعادل، توازن و همدلی و نمادی از تجديد و رشد است. در رنگ درمانی از رنگ سبز برای پاک سازی روح و ذهن استفاده می شود. اين رنگ برطرف کننده ی اضطراب و فشارهای عصبی بوده و به انسان در به دست آوردن مجدد تعادل عاطفی و آرامش درونی کمک می کند. سبز آبی نمايانگر عزم راسخ، پايداری، غرور و بلند پروازی و مهم تر از همه مقاومت در برابر تغييرات است. اين رنگ بيانگر اين است که افراد در عقايد خود راسخ بوده و قادرند بر محيط خود تأثيرگذار باشند. لباس های سبز آرامش بخش بوده و باعث می شود انسان نزديکی بيش تری با طبيعت احساس کرده و به ديگران انرژی مثبت بدهد.

 • آبی رنگ دريا، آسمان و صلح و آرامش است. آبی باعث کاهش سرعت ضربان قلب و تنفس شده؛ از اين رو می تواند يک رنگ مناسب برای مديتيشن و تمدد اعصاب باشد. آبی با هوش در ارتباط بوده و باعث بهبود تفکر و تمرکز افکار می گردد؛ بنابراين رنگی مناسب برای مطالعه و کار است. لباس آبی نيز مانند سبز آرامش بخش است و پوشيدن آن، فرد را رويايی نسبت به مردانی که لباس آبی می پوشند احساس راحتی و اعتماد بيشتری می کنند. کت و شلوار مردانه آبی سير نشانه ی جديت و موفقيت و لباس های رسمی و کاری سبز تيره و آبی تيره نشان دهنده ی قدرت و ابهت است.
 • بنفش ترکيبی از رنگ قرمز و آبی است که با حفظ ويژگی​های هر دو رنگ، تعادلی بين آن ها برقرار می کند. بنفش رنگی رازگونه است که نشانه ی روحانيت، عزت نفس و وقار و بصيرت و خود برتری می باشد. لباس بنفش باعث رويايی شدن و خيال پردازی و تقويت احساسات می گردد. بنفش روشن هميشه جزء يکی از رنگ های محبوب سلطنتی بوده است. تاريخ، بهترين لباس های درباری را با رنگ بنفش به تصوير کشيده است. از سوی ديگر، بنفش تيره که به نام رنگ ارغوانی معروف است، بيانگر احساساتی چون غم و اندوه و نااميدی می باشد.

لباس با رنگ های خنثی

 • سفيدکه خالص ترين و کامل ترين رنگ است، مفاهيمی چون خلوص، بی گناهی، صداقت و کمال را در برمی گيرد. پيراهن سفيد سادگی، احترام و رسميت را يادآور می گردد. در مراسم ازدواج، استفاده از رنگ سفيد، نشان دهنده ی خلوص و صداقت همسر آينده است. استفاده از اين رنگ دارای تأثيرات روحی چون راحتی و آرامش و اميد بوده؛ اما کاربرد بيش از حد از آن می تواند احساسات منفی چون پوچی و انزوا را در انسان ايجاد کند.
 • سياه سياه رنگی است که دارای معانی متفاوت مثبت و منفی می باشد. اين رنگ را نشانه ی ترس و تهديد و يا غم و اندوه و رنگی مرموز در ارتباط با ناشناخته ها، قدرت، زيبايی، مرگ، شر و رمز و راز می دانند. سياه رنگ مربوط به دانش نهان است که در بسياری از محافل سحر و جادو به کار می رود. اين خاصيت پنهان کاری در لباس های سياه کام ًلا مشهود است، چراکه در عين زيبايی و جلال، باعث لاغر تر نشان دادن اندام می شود. فرد با پوشيدن لباس سياه احساس قدرت کرده و خود را جدا از ديگران می پندارد. از سياه به عنوان يک رنگ بسيار رسمی، زيبا و معتبر برای لباس در مراسم تشريفات استفاده می کنند.
 • خاکستری رنگی است خنثی، بی طرف و در عين حال قطعی که عقل، آينده گرايی، حيا، غم و اندوه را تداعی می کند. به اين رنگ مفاهيم مختلفی را بسته به درجه تيره و روشنی آن نسبت می دهند. هنگامی که رنگ خاکستری به تيرگی می زند، فوق العاده مرموز شده و برعکس خاکستری روشن با يادآوری برخی فلزات (نقره) برجسته و پويا به نظر می آيد. از نظر روان شناسی، خاکستری رنگی است که از يک سو احساس خويشتن داری و سرد مزاجی را القا کرده و کسل کننده و سرد است و از سوی ديگر نفيس و رسمی به نظر می رسد. اين رنگ با بلوغ و تعهد در ارتباط بوده، از اين رو لباس رنگ خاکستری معمولاً مورد علاقه افراد مسن و آينده نگر می باشد.